top of page

Gebruiksvoorwaarden van 8vance Matching Technologies B.V.

§ 1 Toepasbaarheid en doel
 1. De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de door 8vance Matching Technologies B.V. aangeboden software en alle gerelateerde diensten ('8vance'), een matching platform dat u verbindt met onze Contract Partner die banen aanbiedt ('8vance Services'). Deze gebruiksvoorwaarden ('Voorwaarden') beschrijven de geldende voorwaarden voor de gebruiker ('u'/'uw'), van toepassing op het gebruik van 8vance Services, onafhankelijk van de internetlocatie van gebruik (d.w.z. in Nederland of elders).

 2. Door u aan te melden bij 8vance verkrijgt u het recht om gebruik te maken van 8vance Services en verklaart u uitdrukkelijk deze Voorwaarden te hebben gelezen en begrepen. U gaat daarmee akkoord met de toepassing van deze Voorwaarden. Gaat u niet akkoord, dan is aanmelding niet mogelijk en kunt u geen gebruik maken van 8vance Services. Personen onder de 18 jaar zijn niet bevoegd om gebruik te maken van 8vance Services.

§ 2 Gebruiksvoorwaarden van 8vance Services
1) Omschrijving

8vance biedt 3 aparte services binnen één platform

I) Jobliebe: u heeft van uw werkgever (‘Jobliebe Partner’) een registratielink ontvangen om deel te nemen aan een open vacaturemarkt om uw profile te matchen met vacatures van andere bedrijven, met als doel tijdelijk te werken voor andere bedrijven.

 

II) Intern of workforce app: u heeft van uw werkgever een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een interne vacaturemarkt binnen uw bedrijf.

 

III) Careermap: u registreert direct op het 8vance Platform.

Voor I) Jobliebe geldt het volgende

8vance Services is een platform, waarop bedrijven ('Jobliebe Partners') de mogelijkheid hebben hun medewerkers zichzelf te plaatsen en aan te bieden om tijdelijk werk of tijdelijk werk te vinden gedurende de coronacrisis. te laten screenen voor geselecteerde gebruikers.

Het biedt een tool om functieprofielen productiever en uitgebreider te matchen met vacatures dan bij conventionele werving. U kunt gerichter solliciteren en daarbij verder gaan dan alleen maar CV’s versturen.

Voor u als gebruiker biedt 8vance Services de mogelijkheid om u in nauwe samenwerking met uw werkgever te presenteren. Uw geanonimiseerde profiel wordt gematcht met alle projecten en vacatures. In het geval van een hoge matchingscore wordt uw werkgever op de hoogte gebracht om goedkeuring te verlenen.

a. Aanmelding

Om gebruik te kunnen maken van 8vance Services dient u zich te registreren met een persoonlijke gebruikersnaam en een wachtwoord.

b. Persoonlijk profiel

Vervolgens verzoeken we u aanvullende gegevens toe te voegen en enkele vragen te beantwoorden om een duidelijk en gestructureerd persoonlijk profiel samen te stellen. Na de vragen kunt u meer gegevens toevoegen aan uw profiel en op elk gewenst moment gegevens wijzigen.

c. Sollicitatie

Het volledig invullen van uw profiel genereert automatisch passende vacatures en een grafisch overzicht. Mocht u geïnteresseerd zijn in één van de getoonde vacatures, dan kunt u uw interesse kenbaar maken. U kunt direct uw voorkeur aangeven met de knop 'Ik ben geïnteresseerd' en solliciteren via de knop 'solliciteren'. De sollicitatieknop is alleen beschikbaar voor vacatures van de 8vance Service, maar niet voor vacatures van andere platforms in de 8vance Service. U wordt dan slechts naar de originele bron doorverwezen.

Met een klik op de knop 'Solliciteren' krijgt de aanbieder van de vacature - zij het anoniem - bericht over uw interesse. Indien de aanbieder van de vacature in uw sollicitatie geïnteresseerd, wordt de Jobliebe Partner, die u heeft uitgenodigd (meestal uw werkgever), hierover geïnformeerd.

d. Jobliebe Partners

Indien er een match is zoals beschreven onder c), dan wordt de Jobliebe Partner gemeld dat de mogelijkheid bestaat om contact op te nemen met het bedrijf dat deze vacature aanbiedt, om zo tot een overeenkomst te komen en u de mogelijkheid te bieden om tijdelijk voor dit bedrijf te werken.

Voor II) de workforce app geldt het volgende

8vance Services is een platform, dat bedrijven ('Corporate Partners') in staat stelt om vacatures te plaatsen en te screenen voor geselecteerde gebruikers. Het biedt een tool om functieprofielen productiever en uitgebreider te matchen met vacatures dan bij conventionele werving.

Houd er echter rekening mee dat 8vance Services u geen garantie bieden op een baan.

a. Aanmelding

Om gebruik te kunnen maken van 8vance Services dient u zich te registreren met een persoonlijke gebruikersnaam en een wachtwoord.

b. Persoonlijk profiel

Vervolgens verzoeken we u aanvullende gegevens toe te voegen en enkele vragen te beantwoorden om een duidelijk en gestructureerd persoonlijk profiel samen te stellen.

c. Functiegegevens

U wordt verzocht om enkele vragen te beantwoorden over uw ideale baan of vacature.

d. Sollicitatie

Het volledig invullen van uw profiel genereert automatisch passende vacatures en een grafisch overzicht. Mocht u geïnteresseerd zijn in één van de getoonde vacatures, dan kunt u uw interesse kenbaar maken. U kunt direct uw voorkeur aangeven met de knop 'Ik ben geïnteresseerd' en solliciteren via de knop 'solliciteren'. 

e. Corporate Partners

Corporate Partners kunnen het 8vance-platform gebruiken om interne vacatures te publiceren en te matchen met talentenprofielen. Indien uw profiel een matchingscore hoger dan 20% behaalt voor een vacature, dan hebben de Corporate Partners die eigenaar zijn van deze vacature toegang tot uw persoonlijke gegevens en zijn alle profielgegevens in te zien.

Voor III) Careermap geldt het volgende

8vance Services is een jobplatform, dat functieprofielen productiever en uitgebreider met vacatures kan matchen, dan bij conventionele werving mogelijk is. Onze service stelt u in staat om uw volgende carrièrestap bewuster te plannen en uw volgende baan op een efficiëntere, snellere en gerichtere manier te selecteren.

Voor u als gebruiker biedt 8vance Services u de mogelijkheid om uzelf direct aan personeelsafdelingen en recruiters te presenteren. U kunt gerichter solliciteren en daarbij verder gaan dan alleen maar CV's versturen. Houd er echter rekening mee dat 8vance Services alleen een extra faciliteit is die uw kans op een succesvolle sollicitatie vergroot; wij kunnen u geen baangarantie bieden.

a. Aanmelding

Om gebruik te kunnen maken van 8vance Services dient u zich te registreren met een persoonlijke gebruikersnaam en een wachtwoord.

b. Persoonlijk profiel

Vervolgens verzoeken we u aanvullende gegevens toe te voegen en enkele vragen te beantwoorden om een duidelijk en gestructureerd persoonlijk profiel samen te stellen. Na de vragen kunt u meer gegevens toevoegen aan uw profiel en op elk gewenst moment gegevens wijzigen.

c. Matching

Zodra u heeft geklikt om te bevestigen dat u akkoord gaat met het matchen van uw profile, zal uw profiel volledig zichtbaar zijn voor alle gebruikers met passende vacatures die beschikbaar zijn via de 8vance Service. 

d. Sollicitatie

Het volledig invullen van uw profiel genereert automatisch passende vacatures en een grafisch overzicht. Mocht u geïnteresseerd zijn in één van de getoonde vacatures, dan kunt u uw interesse kenbaar maken. U kunt direct uw voorkeur aangeven met de knop 'Ik ben geïnteresseerd' en solliciteren via de knop 'solliciteren'. De sollicitatieknop is alleen beschikbaar voor vacatures van Corporate Partners, maar niet voor vacatures van andere platforms in de 8vance Service. U wordt dan slechts naar de originele bron doorverwezen.

Met een klik op de knop 'Solliciteren' wordt de eigenaar van de vacature op de hoogte gebracht. Indien de vacature-eigenaar geïnteresseerd is, kan hij/zij rechtstreeks contact met u opnemen via de contactgegevens in uw profiel.

2) Uw verplichtingen

a) U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van uw profiel.

b) Registratie houdt in, dat de eigenaren van het auteursrecht u gebruiksrecht, consumentenbescherming en andere vereiste rechten verlenen. U bevestigt hiermee, dat u de wettelijke rechten bezit voor de publicatie van foto's, documenten, informatie en gegevens die onze website toont. U dient te bevestigen, dat alle gegevens die u in het kader van 8vance Services vermeldt naar waarheid en juist zijn.

c) U gebruikt 8vance Services op een legale manier. Het is u niet toegestaan om seksuele, pornografische, immorele, openlijk politieke of illegale inhoud in enige vorm te verspreiden of beschikbaar te stellen. Het is u niet toegestaan om profielen aan te maken voor derden of inbreuk te maken op rechten van derden.

d) U verbindt zich ertoe uw wachtwoord te beschermen, vertrouwelijk te houden en het op een veilige en legale manier te gebruiken.

e) U bent verplicht om e-mails en alle berichten of andere gebruikersgegevens, die u in verband met 8vance Services en via door 8vance aangeboden platforms verkrijgt, vertrouwelijk te behandelen. U maakt deze niet toegankelijk en stelt deze niet beschikbaar aan derden zonder voorafgaande toestemming van de afzender.

f) U gebruikt 8vance Services alleen om u te presenteren en te solliciteren voor functies die gepubliceerd worden door Corporate Partners. U maakt op geen enkele andere wijze gebruik van 8vance Services, tenzij u en 8vance dit vooraf en uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

g) U onthoudt zich van handelingen die de functionaliteit en infrastructuur van 8vance Services kunnen hinderen of die tot overbelasting van het systeem zouden kunnen leiden.
 

​3) Schending van voorwaarden

a) 8vance mag alle beschikbare middelen gebruiken om na te gaan of persoonlijke profielen in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden.

b) Schending van deze Voorwaarden leidt tot volledige blokkering of verwijdering van uw account en onmiddellijke beëindiging van uw gebruiksrecht. Het is u dan niet toegestaan om gebruik te blijven maken van 8vance Services.

c) Het plaatsen van illegale inhoud resulteert in verwijdering zonder voorafgaande kennisgeving. In geval van onrechtmatige daad of schade kan 8vance uw persoonlijke gegevens doorsturen naar de bevoegde instantie. 8vance aanvaardt geen gezamenlijke aansprakelijkheid voor de inhoud van het profiel of enigerlei communicatie.

d) 8vance behoudt zich het recht voor om aanspraak op schadevergoeding te doen gelden als gevolg van schending van deze Voorwaarden of andere wettelijke overtredingen.

§3 Beschikbaarheid
 1. 8vance behoudt zich alle rechten voor om alle of afzonderlijke functies van de 8vance Services tijdelijk of permanent te updaten, wijzigen, onderbreken of op enigerlei wijze te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Niettemin zal 8vance of onze Corporate Partner alle redelijke inspanningen leveren om informatie te verstrekken voor het geval uw gegevens niet verder worden verwerkt. Houd er rekening mee dat 8vance niet aansprakelijk is jegens u of derden met betrekking tot wijziging, onderbreking of stopzetting van uw persoonlijke of alle 8vance Services.

 2. 8vance zal redelijke inspanningen leveren om een zo maximaal mogelijke beschikbaarheid van de server te verzekeren. Houd er echter rekening mee dat 8vance geen 100% beschikbaarheid kan garanderen.

§ 4 Auteursrecht en andere beschermde rechten
 1. Alle 8vance-content is beschermd door auteursrecht. Het ongeoorloofd kopiëren van inhoud en tekst is niet toegestaan en leidt tot juridische stappen en het staken van 8vance Services.

 2. Registratie volgens par. 3. 2 sectie 1a (zie hierboven), houdt geen overdracht van eigendoms- of gebruiksrechten, bevoegdheden of andere rechten aan de gebruiker in. Alle rechten op codes, titels, merken, handelsmerken, auteursrechten en andere commerciële rechten van 8vance blijven zonder enige beperking bij 8vance, met uitzondering van uw persoonlijke recht om 8vance Services te gebruiken gedurende de registratietermijn.

 3. 8vance behoudt zich alle rechten voor op de matchingtechnologie en databases. Het is derhalve verboden (delen van) 8vance-websites, databases of technologieën te blokkeren, wijzigen of kopiëren. U mag het platform en 8vance Services alleen gebruiken conform deze Voorwaarden.

§ 5 Gegevensbescherming

U gaat uitdrukkelijk akkoord met ons beleid inzake gegevensbescherming zoals hier beschreven: link to privacy policy

§ 6 Garantie
 1. U bent zich ervan bewust dat het onmogelijk is om software te ontwikkelen die volledig foutloos is. 8vance zal er alles aan doen om eventuele fouten te voorkomen of te herstellen. 8vance zal proberen de 8vancesoftware te verbeteren en te optimaliseren zodra een afdoende beschrijving van de fouten is ontvangen.

 2. 8vance kan geen garantie geven indien een fout niet kan worden getraceerd, gereproduceerd of aangetoond aan de hand van computergegevens.

 3. Wat de gebruikte gegevens betreft, kan 8vance alleen verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van virusvrije gegevens met behulp van gangbare antivirussoftware. Verdergaande aansprakelijkheid voor fouten of schade door virussen is uitgesloten.

 4. U kunt geen aanspraak maken op enigerlei vorm van aansprakelijkheid indien u niet voldoet aan uw verplichtingen zoals bepaald in deze Voorwaarden.


§ 7 Beperking van aansprakelijkheid
 1. Ongeacht de rechtsgrond is de aansprakelijkheid van 8vance beperkt tot schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt. Deze beperking geldt niet voor letsel of schade aangaande leven, lichaam of gezondheid of voor een schending van wezenlijke verplichtingen.

 2. Indien en voor zover 8vance aansprakelijk is als gevolg van eenvoudige nalatigheid, is een vordering tot schadevergoeding beperkt tot de schade die redelijkerwijs verwacht mag worden en een maximale financiële vergoeding van € 2,000.

 3. Vorderingen wegens gevolgschade, in het bijzonder schade aan hardware, software of schade als gevolg van gegevensverlies van de gebruiker of winstderving, zijn volledig uitgesloten.

 4. Indien en voor zover de aansprakelijkheid van 8vance is uitgesloten of beperkt, geldt deze uitsluiting ook voor persoonlijke aansprakelijkheid van medewerkers, werknemers in loondienst of zelfstandig, tussenpersonen en agenten van 8vance.

 5. Het is wel te verstaan dat alle vacatures worden gepubliceerd door onze Corporate Partners; 8vance is niet aansprakelijk voor de rechtmatigheid of inhoud van deze vacatures, noch voor enige vorm van schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

 6. Overeengekomen wordt dat de huidige stand van de techniek fouten in het programma niet kan uitsluiten, ook al wordt hieraan alle zorg aan besteed. Een ononderbroken, foutloze werking en het volledig verwijderen van programmafouten niet kan worden gegarandeerd.

 7. 8vance sluit elke garantie voor 8vance Services of de functionaliteit van haar website uit en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, geschiktheid, betrouwbaarheid, actualiteit of nauwkeurigheid van de inhoud.

 8. Indien de website en/of de functionaliteit van de 8vance Service is ingeperkt, onderbroken of niet toegankelijk als gevolg van overmacht, staking, uitsluiting, bedrijfsstoring of structurele schade, is 8vance niet aansprakelijk.

 9. 8vance is niet aansprakelijk voor het ongeoorloofd, niet-intentioneel verkrijgen van kennis van persoonsgegevens door derden (bijvoorbeeld door ongeoorloofde toegang door 'hacking') of informatie die door de gebruikers zelf aan derden wordt verstrekt, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een wachtwoord.

 10. Houd er rekening mee dat 8vance niet aansprakelijk is voor enige inhoud verstrekt door u of andere gebruikers van 8vance Services.

 11. 8vance is niet aansprakelijk voor schade aan uw computersysteem, of als gevolg van overtredingen of schade veroorzaakt door Corporate Partners.

§ 8 Wijziging van deze voorwaarden
 1. 8vance behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te herzien, te bewerken of aan te passen.

 2. 8vance zal u zover mogelijk en tijdig informeren over wijzigingen in deze Voorwaarden.

 3. Indien u niet binnen de gestelde termijn bezwaar maakt tegen wijziging - u dient dit binnen twee weken na ontvangst van de kennisgeving kenbaar te maken - mag 8vance ervan uit gaan, dat u akkoord gaat met de wijziging.

 4. U dient akkoord te gaan met de meest recente versie van deze Voorwaarden. Mocht u het hiermee niet eens zijn en/of nalaten om uw gebruiksrecht te beëindigen zoals vermeld in artikel 2, dan behoudt 8vance zich het recht voor om uw registratie te beëindigen. U kunt dan geen gebruik meer maken van 8vance Services.

§ 9 Aanvullende voorwaarden
 1. 8vance kan u uitsluiten van verder gebruik van afzonderlijke of alle functies van 8vance Services of individuele profielen weigeren zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder opgave van redenen.

 2. Mocht u gebruik blijven maken van 8vance Services met een andere identiteit of mocht u proberen een nieuwe gebruiksrechtelijke relatie met 8vance aan te gaan, dan behoudt 8vance zich alle rechten voor om juridische stappen te ondernemen.

 3. U gaat ermee akkoord dat alle communicatie met medewerkers van 8vance Services of het management van 8vance Services per e-mail plaatsvindt, tenzij de wet anders bepaalt.

 4. De verbintenis tussen u en 8vance wordt beheerst door Nederlands recht onder uitsluiting van het VN recht inzake de verkoop van goederen, met dien verstande dat de eigendomsrechten van 8vance worden beschermd door het wereldwijd geldende nationale recht.

 5. Voor zover wettelijk toegestaan, is de enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen, die uit deze overeenkomst voortvloeien gevestigd te Venlo, Nederland.

 6. Indien afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst ongeldig zijn of blijken te zijn, dan heeft dit geen gevolg voor de geldigheid en toepasselijkheid van alle andere bepalingen van deze overeenkomst.

 

Deze versie dateert van: April 2019

Algemene Gebruiksvoorwaarden (Bedrijfsapp)

 

1. Omvang

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het 8vance platform ('8vance Platform') door een potentiële werkgever of intermediair ('Klant'). Het 8vance Platform wordt aan Klanten ter beschikking gesteld en stelt hen in staat om vacatures op het 8vance Platform te registreren en deze te matchen met Talenten (m/v) die zich via het 8vance Platform hebben geregistreerd.

1.2. Voor het doel van registratie, die een aanbod is om een contractuele relatie aan te gaan, dient de Klant de volgende informatie te verstrekken:

- Naam van de organisatie

- Uw naam

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mail

- Het registratienummer van de organisatie.

 

1.3 In het geval van correcte registratie ontvangt de Klant een bevestiging per e-mail van 8vance. Bevestiging van registratie resulteert in een overeenkomst voor het gebruik van het 8vance platform.

2. Procedure

2.1. Door gebruik te maken van het 8vance Platform kunnen Klanten hun vacatures volledig automatisch matchen met alle beschikbare Talenten die op het 8vance Platform zijn geregistreerd.

2.2. Na registratie van een vacature en het aanklikken van de knop 'activeren' wordt de vacature gematcht. Als gevolg van het matchingproces genereert het 8vance Platform een overzicht van Talenten met de hoogste score in grafische vorm ('Radar view') en als keuzelijst. 8vance kan noch de juistheid, noch de volledigheid van gegenereerde profielen garanderen, noch de feitelijke geschiktheid (inclusief kwalificaties en expertise) met betrekking tot vacatures, zoals die door de Klant zijn geregistreerd.

 

2.3. Het 8vance Platform biedt verschillende mogelijkheden om contact op te nemen met Talenten, zoals een telefoonnummer, e-mail, adres, alsook de contactgegevens van hun werkgever voor het geval zij zich op verzoek van hun werkgever hebben geregistreerd in het kader van het Jobliebe-initiatief gedurende de coronacrisis. 

Klanten kunnen zelfstandig en onafhankelijk beslissen of ze al dan niet contact opnemen met een bepaald potentieel Talent. Het contact wordt door de Klant gelegd en geschiedt voor eigen risico en kosten. Klanten zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle wettelijke bepalingen met betrekking tot het contacteren van of het werven van potentiële Talenten.
 

3. Gebruik van het 8vance Platform

3.1. Na registratie voor het 8vance Platform met een gebruikersnaam en een wachtwoord, ontvangt de Klant een e-mail ter bevestiging van de registratie. 

Een gebruikersaccount kan slechts door één natuurlijk persoon ('geautoriseerde gebruiker') worden gebruikt. Indien de Klant toegang tot het 8vance Platform wil krijgen voor meerdere medewerkers, dient hij contact op te nemen met 8vance.

3.2. De Klant moet ervoor zorgen dat de inloggegevens te allen tijde geheim blijven, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot het 8vance Platform. Zodra 8vance redenen heeft om aan te nemen dat inloggegevens door onbevoegden worden gebruikt, kan 8vance het gebruikersaccount blokkeren.

3.3. De Klant zal de inhoud of andere functionaliteiten van het 8vance Platform niet kopiëren, wijzigen, aanpassen, reproduceren, gebruiken of vertalen met het oog op het opzetten van een eigen database, verspreiden, doorgeven, reconstrueren, ontleden of uit elkaar halen. Het is de Klant verboden om de beveiliging van het 8vance Platform te schenden of te proberen te omzeilen, alsmede om zwakke plekken van het systeem of het netwerk te onderzoeken, te testen of te onderzoeken, of om de beveiliging of authenticatiemaatregelen te schenden.

 

3.4. Het 8vance Platform mag door de Klant alleen worden gebruikt voor rechtmatige doeleinden. In het bijzonder mag de Klant:

 

 • geen onvolledige, onjuiste, onnauwkeurige of misleidende informatie verstrekken;

 • het 8vance Platform niet gebruiken op een manier die in strijd is met de wet;

 • het 8vance Platform niet gebruiken voor enige commerciële doeleinden buiten het voor het 8vance Platform aangegeven kader.


4. Aansprakelijkheid

 

4.1. 8vance biedt dit 8vance Platform en service "as is" aan. De technische functionaliteit is gebaseerd op vergelijkbare webaanbiedingen.

4.2. Eventuele afspraken tussen Klant en een Talent binden 8vance niet. 8vance is niet aansprakelijk voor de nakoming van overeenkomsten tussen Klant en Talent en is niet gehouden tot handhaving van dergelijke overeenkomsten. 8vance is niet aansprakelijk voor kosten of schade die voortvloeien uit een dergelijke overeenkomst tussen Klant en Talent of enige andere rechtsverhouding tussen Klant en Talent.

 

4.3. 8vance en haar werknemers en/of vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor enige schade, in het bijzonder niet voor gederfde omzet of winst, gevolgschade of verlies van het gebruik, die voortvloeien uit de aanwending van het 8vance Platform of enige informatie die daarin is opgenomen, ongeacht of een aansprakelijkheid voor schade contractueel, wettelijk of anderszins gerechtvaardigd is, zelfs indien 8vance op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van een dergelijke verplichting tot het betalen van een vergoeding.
 

4.4. 8vance is niet aansprakelijk voor verdere schade of verlies. In het bijzonder is 8vance niet aansprakelijk voor de aanvankelijke gebreken van het 8vance Platform.

 

4.5. De aansprakelijkheid voor het verlies van gegevens is beperkt tot gangbare inspanningen die nodig zijn om gegevens te herstellen als er regelmatig en in overeenstemming met de daaraan verbonden risico's back-ups worden gemaakt.

 

5. Verantwoordelijkheid en garanties van de Klant

 

5.1. Opdrachtgever verklaart en garandeert dat een geregistreerd gebruikersaccount namens Klant wordt aangelegd door een geautoriseerd medewerker, die vervolgens de geautoriseerde gebruiker van dit gebruikersaccount is en die gemachtigd om deze overeenkomst namens Klant aan te gaan en om de dienst volgens de voorwaarden van de overeenkomst te gebruiken. De Klant dient ervoor te zorgen dat alle informatie die aan 8vance wordt verstrekt, actueel, accuraat en volledig is.

 

5.2. De Klant verklaart en garandeert dat geen enkele informatie en geen enkele inhoud die hij mag plaatsen op het 8vance-platform in strijd is met de rechten van derden of met de toepasselijke wet- en regelgeving.

5.3. Klant zal 8vance, vertegenwoordigers van 8vance en medewerkers vrijwaren van alle claims die voortvloeien uit het gebruik van het 8vance Platform door Klant, hen te vrijwaren en schade voor 8vance te vergoeden. Dit geldt in het bijzonder (maar niet uitsluitend) voor:

 

 • schending van of schending van een bepaling van deze overeenkomst, in het bijzonder misbruik van het 8vance Platform;

 • schending van de toepasselijke wetgeving en/of schending van de rechten van derden.

 

6. Duur en beëindiging

 

6.1. Deze overeenkomst komt tot stand met de registratie en aanvaarding door de Klant. De looptijd van de overeenkomst is onbeperkt en kan door beide partijen zonder opzeggingstermijn worden opgezegd.

 

6.2. Bepalingen die uitdrukkelijk of naar hun aard niet worden beïnvloed door beëindiging van dit contract, met inbegrip van de bepalingen volgens paragraaf 6, blijven ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

 

7. Algemene bepalingen

 

7.1. De Klant kan rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van 8vance aan derden overdragen.

 

7.2. Onverminderd het bepaalde in deze overeenkomst, dienen wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst schriftelijk te geschieden.

7.3. Algemene voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing.

 

7.4. In het geval dat Klant een publiekrechtelijke rechtspersoon is, is Nederland de enige plaats van jurisdictie voor juridische geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst.

7.5. Indien afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst ondoelmatig, onwettig of onuitvoerbaar zijn of worden, zal de geldigheid van de overige bepalingen van dit contract niet worden aangetast.

 

8vance Matching Technologies BV

Arnoldus Janssenstraat 82

5935 BT Steijl

Nederland

 

Directeuren: Johannes A.G. Stoffels, P. van Marwyk

 

Inschrijving Kamer van Koophandel: KvK 55679218

bottom of page