Q&A

Hier zijn enkele veelgestelde vragen van werkgevers aan Jobliebe

Op deze pagina vind je informatie over hoe het platform werkt en waar je rekening mee kan houden wanneer je de perfecte match hebt gevonden.

Mobiliteit tussen bedrijven

Collegiale uitleen van medewerkers naar andere organisaties klinkt heel vriendelijk en betrokken. Maar als in-, en uitlenende partij wil jij weten wat wel en niet kan. Zeker als je ook gebruik maakt van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Ondanks het feit dat Jobliebe alleen zorg draagt voor matching tussen vraag en aanbod, voelen wij ons ook verantwoordelijk om jou goed te informeren over de spelregels bij collegiale uitleen. Kijk hieronder bij de veelgestelde vragen of jouw vraag erbij staat. 

Netwerk van intermediairs

Jobliebe is ook een netwerk van intermediairs. Als intermediair staan jouw vacatures en kandidaten op Jobliebe. Deze zijn aan jouw bedrijf verbonden en zijn voor anderen anoniem zichtbaar. Wanneer jij voor jouw vacature een interessante kandidaat ziet bij een ander bedrijf, dan kunnen jullie samen sneller de klant en de kandidaat helpen. Zo sta je samen sterk. Kijk hieronder bij de veelgestelde vragen om verder te lezen over het Jobliebe netwerk en wat dit voor jou kan betekenen.

Over het platform

Hoe gaan we om met jouw persoonlijke gegevens of de gegevens van jouw kandidaten of werknemers?


8vance Matching Technologies B.V. is de verantwoordelijke van de persoonlijke gegevens die verwerkt worden voor Jobliebe. 8vance Matching Technologies B.V. draagt zorg voor de veiligheid van jouw gegevens. Wil je meer weten over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Je kan meer informatie vinden in onze privacyverklaring.
Wie kan het profiel van mijn kandidaten of werknemers zien?


Maken jouw kandidaten of werknemers gebruik van Jobliebe? Kandidaten kiezen er zelf voor om wel of niet zichtbaar te zijn, en of ze een profiel aanmaken. Kandidatenmet een zichtbaar profiel, kunnen worden gevonden door werkgevers. De zoekende werkgever kan de naam en contactgegevens van een kandidaat niet zien, enkel het anonieme profiel. Wanneer een werkgever interesse heeft in één van jouw werknemers of kandidaten, kan deze contact met jou opnemen om dit te bespreken.

Tijdelijke uitleen

Hoe is mijn werknemer verzekerd wanneer deze aan een ander bedrijf wordt uitgeleend?


De werknemer is verzekerd onder uw eigen bedrijfsverzekeringen. Als uitlenende partij bent u aansprakelijk voor de door uw medewerker veroorzaakte schade. Wij adviseren u voorafgaande uw verzekeringspolis op een mogelijk uitsluitingsclausule na te lezen en bij enige twijfel uw verzekeraar schriftelijk om een toelichting te vragen.
Wat als mijn werknemer een arbeidsongeval krijgt terwijl hij/zij elders werkt?


Is er sprake van een ernstig arbeidsongeval, meld je dan bij de Inspectie SZW:

Wil je hier meer informatie over, raadpleeg dan de website van Inspectie SZW.
Als ik mijn werknemer aan een ander bedrijf uitleen, hoe werkt dat dan met de NOW-regeling?


Als u al een aanvraag heeft ingediend en toekenning heeft ontvangen vanuit het UWV van werktijdverkorting voor de werknemer op grond van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) dan moet de werknemer zelf aan het UWV melden hoeveel uren hij nu op inleenbasis werkt. Het UWV maakt dan achteraf een verrekening van de WW-rechten op.
Wat moet ik opnemen in een inleencontract?


In het inleencontract (De Collegiale Uit- en Inleenovereenkomst), opgesteld door de inlenende partij, staat in ieder geval:

  • welke werknemer wordt ingeleend
  • om welke functie het gaat (indien mogelijk met een omschrijving van de werkzaamheden)
  • de duur van de inlening
  • de onderlinge opzegtermijn
  • de door de inlener vastgestelde minimale functievereisten
De inlener en de collegiale uitlener maken afspraken over de tegenprestatie van de inlener. Deze tegenprestatie bestaat in ieder geval uit de salariskosten en mogelijk ook een klein bedrag voor andere kosten, zoals bijvoorbeeld administratiekosten. Ook worden er afspraken gemaakt over de betaling, de registratie van gewerkte uren en hoe te handelen in geval van ziekte.
Wanneer ik één of meerdere werknemers collegiaal uitleen aan een andere werkgever, moet mijn bedrijf dan een WAADI registratie hebben?


Als je onderneming niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt, dan kun je dit bij KVK doorgeven via dit vragenformulier. Vul bij 'Je vraag' in: Bij deze maak ik er melding van dat mijn bedrijf niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt. Vermeld je naam, je bedrijfsnaam én je KVK-nummer. Twijfel je over wat op jouw situatie van toepassing is? Bel het coronaloket van de Kamer van Koophandel op 0800-2117 of kijk op www.kvk.nl/corona.
Hoe zit het met de vakantiedagen, overuren en andere werkgeversverplichtingen, wanneer mijn medewerker bij een ander bedrijf actief is?


Al jouw werkgeversverplichtingen blijven bestaan en je bent dus verantwoordelijk voor de kosten en rechten verbonden aan basisloon, overuren, vakantiedagen en - toeslag, pensioenopbouw, reiskosten en alle andere verplichtingen.
Wat als mijn werknemer ziek wordt terwijl hij/zij elders werkt?


Als jouw werknemer ziek wordt tijdens de collegiale uitleenperiode gelden de normale wettelijke verplichtingen. Wel is van belang dat je met de inlener vooraf bent overeengekomen hoe te handelen bij ziekte van de ter beschikking gestelde werknemer. Op deze manier kan je onduidelijkheden over aansprakelijkheden afstemmen en indien nodig uitsluiten.
Kan ik mijn werknemer direct terugroepen wanneer ik hem weer kan inzetten bij mijn eigen organisatie?


Je dient vooraf met de inlenende partij afspraken te maken over de termijn waarbinnen je een uitleenperiode kunt beëindigen. Dit voorkomt problemen indien je de uitgeleende werknemer op korte termijn weer voor je eigen bedrijf beschikbaar wilt kunnen hebben.
Waar moet ik op letten als ik een kandidaat krijg aangeboden door een intermediair?


Neem contact op met de betrokken intermediair en bespreek de fase van dienstverband waarin de beoogde kandidaat zich bevindt. Afhankelijk van het dienstverband van de beoogde kandidaat kan het zijn dat het uitzendbureau de loonkosten zelf moet dragen. Neem deze informatie mee in de onderhandeling over een mogelijke inleenperiode en inleentarief.

Netwerk van intermediairs

Hoe gaan we om met jouw persoonlijke gegevens of de gegevens van jouw kandidaten of werknemers?


8vance Matching Technologies B.V. is de verantwoordelijke van de persoonlijke gegevens die verwerkt worden voor Jobliebe. 8vance Matching Technologies B.V. draagt zorg voor de veiligheid van jouw gegevens. Wil je meer weten over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Je kan meer informatie vinden in onze privacyverklaring.
Wie kan het profiel van mijn kandidaten of werknemers zien?


Maken jouw kandidaten of werknemers gebruik van Jobliebe? Kandidaten kiezen er zelf voor om wel of niet zichtbaar te zijn, en of ze een profiel aanmaken. Kandidatenmet een zichtbaar profiel, kunnen worden gevonden door werkgevers. De zoekende werkgever kan de naam en contactgegevens van een kandidaat niet zien, enkel het anonieme profiel. Wanneer een werkgever interesse heeft in één van jouw werknemers of kandidaten, kan deze contact met jou opnemen om dit te bespreken.

Privacy

Hoe gaan we om met jouw persoonlijke gegevens of de gegevens van jouw kandidaten of werknemers?


8vance Matching Technologies B.V. is de verantwoordelijke van de persoonlijke gegevens die verwerkt worden voor Jobliebe. 8vance Matching Technologies B.V. draagt zorg voor de veiligheid van jouw gegevens. Wil je meer weten over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Je kan meer informatie vinden in onze privacyverklaring.
Wie kan het profiel van mijn kandidaten of werknemers zien?


Maken jouw kandidaten of werknemers gebruik van Jobliebe? Kandidaten kiezen er zelf voor om wel of niet zichtbaar te zijn, en of ze een profiel aanmaken. Kandidatenmet een zichtbaar profiel, kunnen worden gevonden door werkgevers. De zoekende werkgever kan de naam en contactgegevens van een kandidaat niet zien, enkel het anonieme profiel. Wanneer een werkgever interesse heeft in één van jouw werknemers of kandidaten, kan deze contact met jou opnemen om dit te bespreken.

Staat jouw antwoord er niet bij? Vraag het Jobliebe team:

Wij staan ook vanuit huis voor je klaar om jouw vragen te beantwoorden.