top of page

Gebruiksvoorwaarden - talenten

Flex4Sure B.V.

Versie 1.0 april 2023

§ 1 Toepasbaarheid en doel

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de door Flex4Sure B.V., handelend onder de naam van Jobliebe, aangeboden software en alle gerelateerde diensten (´JOBLIEBE´), een matching platform dat u verbindt met onze Contract Partner die banen aanbiedt ('JOBLIEBE Services'). Deze gebruiksvoorwaarden ('Voorwaarden') beschrijven de geldende voorwaarden voor de gebruiker ('u'/'uw'), van toepassing op het gebruik van JOBLIEBE Services, onafhankelijk van de internetlocatie van gebruik (d.w.z. in Nederland of elders).

Door u aan te melden bij JOBLIEBE verkrijgt u het recht om gebruik te maken van JOBLIEBE Services en verklaart u uitdrukkelijk deze Voorwaarden te hebben gelezen en begrepen. U gaat daarmee akkoord met de toepassing van deze Voorwaarden. Gaat u niet akkoord, dan is aanmelding niet mogelijk en kunt u geen gebruik maken van JOBLIEBE Services. Personen onder de 18 jaar zijn niet bevoegd om gebruik te maken van JOBLIEBE Services.

§ 2 Gebruiksvoorwaarden van JOBLIEBE Services

1) Omschrijving

JOBLIEBE biedt 4 aparte services binnen één platform

I) Jobliebe: u heeft van uw werkgever (‘Jobliebe Partner’) een registratielink ontvangen om deel te nemen aan een open vacaturemarkt om uw profile te matchen met vacatures van andere bedrijven, met als doel tijdelijk te werken voor andere bedrijven.

 

II) Intern of workforce app: u heeft van uw werkgever een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een interne vacaturemarkt binnen uw bedrijf.

 

III) Careermap: u registreert direct op het JOBLIEBE Platform.

 

IV) Jobliebe Direct: u registreert zich op één of meerdere werkmodellen.

Voor I) Jobliebe geldt het volgende

​JOBLIEBE Services is een platform, waarop bedrijven ('Jobliebe Partners') de mogelijkheid hebben hun medewerkers zichzelf te plaatsen en aan te bieden om werk of tijdelijk werk te vinden, te laten screenen, voor geselecteerde gebruikers.

Het biedt een tool om functieprofielen productiever en uitgebreider te matchen met vacatures dan bij conventionele werving. U kunt gerichter solliciteren en daarbij verder gaan dan alleen maar CV’s versturen.

Voor u als gebruiker biedt JOBLIEBE Services de mogelijkheid om u in nauwe samenwerking met uw werkgever te presenteren. Uw geanonimiseerde profiel wordt gematcht met alle projecten en vacatures. In het geval van een hoge matchingscore wordt uw werkgever op de hoogte gebracht om goedkeuring te verlenen.

a. Aanmelding

Om gebruik te kunnen maken van JOBLIEBE Services dient u zich te registreren met een persoonlijke gebruikersnaam en een wachtwoord.

b. Persoonlijk profiel

Vervolgens verzoeken we u aanvullende gegevens toe te voegen en enkele vragen te beantwoorden om een duidelijk en gestructureerd persoonlijk profiel samen te stellen. Na de vragen kunt u meer gegevens toevoegen aan uw profiel en op elk gewenst moment gegevens wijzigen.

c. Sollicitatie

Het volledig invullen van uw profiel genereert automatisch passende vacatures en een grafisch overzicht. Mocht u geïnteresseerd zijn in één van de getoonde vacatures, dan kunt u uw interesse kenbaar maken. U kunt direct uw voorkeur aangeven met de knop 'Ik ben geïnteresseerd' en solliciteren via de knop 'solliciteren'. De sollicitatieknop is alleen beschikbaar voor vacatures van de JOBLIEBE Service, maar niet voor vacatures van andere platforms in de JOBLIEBE Service. U wordt dan slechts naar de originele bron doorverwezen.

Met een klik op de knop 'Solliciteren' krijgt de aanbieder van de vacature - zij het anoniem - bericht over uw interesse. Indien de aanbieder van de vacature in uw sollicitatie geïnteresseerd, wordt de Jobliebe Partner, die u heeft uitgenodigd (meestal uw werkgever), hierover geïnformeerd.

d. Jobliebe Partners

Indien er een match is zoals beschreven onder c), dan wordt de Jobliebe Partner gemeld dat de mogelijkheid bestaat om contact op te nemen met het bedrijf dat deze vacature aanbiedt, om zo tot een overeenkomst te komen en u de mogelijkheid te bieden om tijdelijk voor dit bedrijf te werken.

Voor II) de workforce app geldt het volgende

​JOBLIEBE Services is een platform, dat bedrijven ('Corporate Partners') in staat stelt om vacatures te plaatsen en te screenen voor geselecteerde gebruikers. Het biedt een tool om functieprofielen productiever en uitgebreider te matchen met vacatures dan bij conventionele werving.

Houd er echter rekening mee dat JOBLIEBE Services u geen garantie bieden op een baan.

a. Aanmelding

Om gebruik te kunnen maken van JOBLIEBE Services dient u zich te registreren met een persoonlijke gebruikersnaam en een wachtwoord.

b. Persoonlijk profiel

Vervolgens verzoeken we u aanvullende gegevens toe te voegen en enkele vragen te beantwoorden om een duidelijk en gestructureerd persoonlijk profiel samen te stellen.

c. Functiegegevens

U wordt verzocht om enkele vragen te beantwoorden over uw ideale baan of vacature.

d. Sollicitatie

Het volledig invullen van uw profiel genereert automatisch passende vacatures en een grafisch overzicht. Mocht u geïnteresseerd zijn in één van de getoonde vacatures, dan kunt u uw interesse kenbaar maken. U kunt direct uw voorkeur aangeven met de knop 'Ik ben geïnteresseerd' en solliciteren via de knop 'solliciteren'. 

e. Corporate Partners

Corporate Partners kunnen het JOBLIEBE-platform gebruiken om interne vacatures te publiceren en te matchen met talentenprofielen. Indien uw profiel een matchingscore hoger dan 20% behaalt voor een vacature, dan hebben de Corporate Partners die eigenaar zijn van deze vacature toegang tot uw persoonlijke gegevens en zijn alle profielgegevens in te zien.

Voor III) Careermap geldt het volgende

​JOBLIEBE Services is een jobplatform, dat functieprofielen productiever en uitgebreider met vacatures kan matchen, dan bij conventionele werving mogelijk is. Onze service stelt u in staat om uw volgende carrièrestap bewuster te plannen en uw volgende baan op een efficiëntere, snellere en gerichtere manier te selecteren.

Voor u als gebruiker biedt JOBLIEBE Services u de mogelijkheid om uzelf direct aan bedrijven, personeelsafdelingen en recruiters te presenteren. U kunt gerichter solliciteren en daarbij verder gaan dan alleen maar CV's versturen. Houd er echter rekening mee dat JOBLIEBE Services alleen een extra faciliteit is die uw kans op een succesvolle sollicitatie vergroot; wij kunnen u geen baangarantie bieden.

a. Aanmelding

Om gebruik te kunnen maken van JOBLIEBE Services dient u zich te registreren met een persoonlijke gebruikersnaam en een wachtwoord.

b. Persoonlijk profiel

Vervolgens verzoeken we u aanvullende gegevens toe te voegen en enkele vragen te beantwoorden om een duidelijk en gestructureerd persoonlijk profiel samen te stellen. Na de vragen kunt u meer gegevens toevoegen aan uw profiel en op elk gewenst moment gegevens wijzigen.

c. Matching

Zodra u heeft geklikt om te bevestigen dat u akkoord gaat met het matchen van uw profile, zal uw profiel volledig zichtbaar zijn voor alle gebruikers met passende vacatures die beschikbaar zijn via de JOBLIEBE Service. 

d. Sollicitatie

Het volledig invullen van uw profiel genereert automatisch passende vacatures en een grafisch overzicht. Mocht u geïnteresseerd zijn in één van de getoonde vacatures, dan kunt u uw interesse kenbaar maken. U kunt direct uw voorkeur aangeven met de knop 'Ik ben geïnteresseerd' en solliciteren via de knop 'solliciteren'. De sollicitatieknop is alleen beschikbaar voor vacatures van Corporate Partners, maar niet voor vacatures van andere platforms in de JOBLIEBE Service. U wordt dan slechts naar de originele bron doorverwezen.

Met een klik op de knop 'Solliciteren' wordt de eigenaar van de vacature op de hoogte gebracht. Indien de vacature-eigenaar geïnteresseerd is, kan hij/zij rechtstreeks contact met u opnemen via de contactgegevens in uw profiel.

 

Voor IV ) Jobliebe Direct

In aanvulling op I, II en III biedt JOBLIEBE Direct u aansluitend de mogelijkheid om een nadere registratie en validatie te doorlopen op één van de aangeboden werkmodellen waarmee het voor u mogelijk wordt om geheel zelfstandig en vrijblijvend werkzaamheden aan te nemen als Zelfstandig ondernemer, uitzendkracht, collegiaal uitlenen of Doorwerknemer. Op deze dienstverlening zijn aanvullende voorwaarden (mogelijk ook van Partners) van toepassing welke u bij registratie dient te accepteren.

 

Voor u als gebruiker biedt JOBLIEBE Direct u de mogelijkheid om uzelf direct aan opdrachtgevers te presenteren. U kunt gerichter uzelf profileren en daarbij verder gaan dan alleen maar referenties versturen. Houd er echter rekening mee dat JOBLIEBE Direct alleen een extra faciliteit is die uw kans op een succesvolle opdracht vergroot; wij kunnen u geen werkgarantie bieden.

a. Aanmelding

Om gebruik te kunnen maken van JOBLIEBE Direct dient u zich te registreren met een persoonlijke gebruikersnaam en een wachtwoord.

b. Persoonlijk profiel

Vervolgens verzoeken we u aanvullende gegevens toe te voegen en enkele vragen te beantwoorden om een duidelijk en gestructureerd persoonlijk profiel samen te stellen. Na de vragen kunt u meer gegevens toevoegen aan uw profiel en op elk gewenst moment gegevens wijzigen.

c. Matching

Zodra u heeft geklikt om te bevestigen dat u akkoord gaat met het matchen van uw profile, zal uw profiel volledig zichtbaar zijn voor alle gebruikers met passende opdrachten die beschikbaar zijn via de JOBLIEBE Direct. 

d. Aanvaarden/Contracteren

Het volledig invullen van uw profiel genereert automatisch passende opdrachten en een grafisch overzicht. Mocht u geïnteresseerd zijn in één van de getoonde opdrachten, dan kunt u uw interesse kenbaar maken en direct een offerte uitbrengen. U kunt direct uw voorkeur aangeven met de knop 'Inschrijven’. De inschrijfknop is alleen beschikbaar voor opdrachten van Corporate Partners, maar niet voor opdrachten van andere platforms in JOBLIEBE Direct. U wordt dan slechts naar de originele bron doorverwezen.

Met een klik op de knop ‘Inschrijven' wordt de eigenaar van de opdracht op de hoogte gebracht. Indien de opdracht-eigenaar akkoord is, kan hij/zij u direct contracteren via de op het werkmodel en u van toepassing zijn de overeenkomst. U ontvangt de betreffende overeenkomst in uw mailbox welk eveneens wordt opgeslagen in uw persoonlijke profiel. 

 

e. Vrijwaring

Na afronding van uw opdracht dient u opdracht af te ronden door het vrijwaren van uw opdrachtgever. Afhankelijk van het werkmodel waaronder u de opdracht heeft uitgevoerd kunt u uw uren doorgeven en/of uw factuur versturen. Bij verstoringen kunt u een dispuut starten. Het proces wordt dan stilgelegd tot dat u tot overeenstemming met de opdrachtgever gekomen bent. JOBLIEBE direct is geen partij binnen disputen.


2) Uw verplichtingen

a) U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van uw profiel.

b) Registratie houdt in, dat de eigenaren van het auteursrecht u gebruiksrecht, consumentenbescherming en andere vereiste rechten verlenen. U bevestigt hiermee, dat u de wettelijke rechten bezit voor de publicatie van foto's, documenten, informatie en gegevens die onze website toont. U dient te bevestigen, dat alle gegevens die u in het kader van JOBLIEBE Services en JOBLIEBE Direct vermeldt naar waarheid en juist zijn.

c) U gebruikt JOBLIEBE Services en JOBLIEBE Direct op een legale manier. Het is u niet toegestaan om seksuele, pornografische, immorele, openlijk politieke of illegale inhoud in enige vorm te verspreiden of beschikbaar te stellen. Het is u niet toegestaan om profielen aan te maken voor derden of inbreuk te maken op rechten van derden.

d) U verbindt zich ertoe uw wachtwoord te beschermen, vertrouwelijk te houden en het op een veilige en legale manier te gebruiken.

e) U bent verplicht om e-mails en alle berichten of andere gebruikersgegevens, die u in verband met JOBLIEBE Services en JOBLIEBE Direct en via door JOBLIEBE aangeboden platforms verkrijgt, vertrouwelijk te behandelen. U maakt deze niet toegankelijk en stelt deze niet beschikbaar aan derden zonder voorafgaande toestemming van de afzender. 

f) U gebruikt JOBLIEBE Services en JOBLIEBE Direct alleen om u te presenteren en te solliciteren voor functies die gepubliceerd worden door Corporate Partners. U maakt op geen enkele andere wijze gebruik van JOBLIEBE Services en JOBLIEBE Direct, tenzij u en JOBLIEBE dit vooraf en uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

g) U onthoudt zich van handelingen die de functionaliteit en infrastructuur van JOBLIEBE Services en JOBLIEBE Direct kunnen hinderen of die tot overbelasting van het systeem zouden kunnen leiden.
 

​3) Schending van voorwaarden

a) JOBLIEBE mag alle beschikbare middelen gebruiken om na te gaan of persoonlijke profielen in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden.

b) Schending van deze Voorwaarden leidt tot volledige blokkering of verwijdering van uw account en onmiddellijke beëindiging van uw gebruiksrecht. Het is u dan niet toegestaan om gebruik te blijven maken van JOBLIEBE Services noch JOBLIEBE Direct.

c) Het plaatsen van illegale inhoud resulteert in verwijdering zonder voorafgaande kennisgeving. In geval van onrechtmatige daad of schade kan JOBLIEBE uw persoonlijke gegevens doorsturen naar de bevoegde instantie. JOBLIEBE aanvaardt geen gezamenlijke aansprakelijkheid voor de inhoud van het profiel of enigerlei communicatie.

d) JOBLIEBE behoudt zich het recht voor om aanspraak op schadevergoeding te doen gelden als gevolg van schending van deze Voorwaarden of andere wettelijke overtredingen.

§3 Beschikbaarheid

JOBLIEBE behoudt zich alle rechten voor om alle of afzonderlijke functies van de JOBLIEBE Services en JOBLIEBE Direct tijdelijk of permanent te updaten, wijzigen, onderbreken of op enigerlei wijze te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Niettemin zal JOBLIEBE of onze Corporate Partner alle redelijke inspanningen leveren om informatie te verstrekken voor het geval uw gegevens niet verder worden verwerkt. Houd er rekening mee dat JOBLIEBE niet aansprakelijk is jegens u of derden met betrekking tot wijziging, onderbreking of stopzetting van uw persoonlijke of alle JOBLIEBE Services en JOBLIEBE Direct.

JOBLIEBE zal redelijke inspanningen leveren om een zo maximaal mogelijke beschikbaarheid van de server te verzekeren. Houd er echter rekening mee dat JOBLIEBE geen 100% beschikbaarheid kan garanderen.

§ 4 Auteursrecht en andere beschermde rechten

Alle JOBLIEBE-content is beschermd door auteursrecht. Het ongeoorloofd kopiëren van inhoud en tekst is niet toegestaan en leidt tot juridische stappen en het staken van JOBLIEBE Services en JOBLIEBE Direct.

Registratie volgens par. 3. 2 sectie 1a (zie hierboven), houdt geen overdracht van eigendoms- of gebruiksrechten, bevoegdheden of andere rechten aan de gebruiker in. Alle rechten op codes, titels, merken, handelsmerken, auteursrechten en andere commerciële rechten van JOBLIEBE blijven zonder enige beperking bij JOBLIEBE, met uitzondering van uw persoonlijke recht om JOBLIEBE Services en JOBLIEBE Direct te gebruiken gedurende de registratietermijn.

JOBLIEBE behoudt zich alle rechten voor op de matchingtechnologie en databases. Het is derhalve verboden (delen van) JOBLIEBE-websites, databases of technologieën te blokkeren, wijzigen of kopiëren. U mag het platform en JOBLIEBE Services en JOBLIEBE Direct alleen gebruiken conform deze Voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden vanuit en JOBLIEBE Direct Partners.

§ 5 Gegevensbescherming

U gaat uitdrukkelijk akkoord met ons beleid inzake gegevensbescherming zoals beschreven in de privacyverklaring.

§ 6 Garantie

U bent zich ervan bewust dat het onmogelijk is om software te ontwikkelen die volledig foutloos is. JOBLIEBE zal er alles aan doen om eventuele fouten te voorkomen of te herstellen. JOBLIEBE zal proberen de JOBLIEBEsoftware te verbeteren en te optimaliseren zodra een afdoende beschrijving van de fouten is ontvangen.

JOBLIEBE kan geen garantie geven indien een fout niet kan worden getraceerd, gereproduceerd of aangetoond aan de hand van computergegevens.

Wat de gebruikte gegevens betreft, kan JOBLIEBE alleen verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van virusvrije gegevens met behulp van gangbare antivirussoftware. Verdergaande aansprakelijkheid voor fouten of schade door virussen is uitgesloten.

U kunt geen aanspraak maken op enigerlei vorm van aansprakelijkheid indien u niet voldoet aan uw verplichtingen zoals bepaald in deze Voorwaarden.


§ 7 Beperking van aansprakelijkheid

Ongeacht de rechtsgrond is de aansprakelijkheid van JOBLIEBE beperkt tot schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt. Deze beperking geldt niet voor letsel of schade aangaande leven, lichaam of gezondheid of voor een schending van wezenlijke verplichtingen.

Indien en voor zover JOBLIEBE aansprakelijk is als gevolg van eenvoudige nalatigheid, is een vordering tot schadevergoeding beperkt tot de schade die redelijkerwijs verwacht mag worden en een maximale financiële vergoeding van € 2,000.

Vorderingen wegens gevolgschade, in het bijzonder schade aan hardware, software of schade als gevolg van gegevensverlies van de gebruiker of winstderving, zijn volledig uitgesloten.

Indien en voor zover de aansprakelijkheid van JOBLIEBE is uitgesloten of beperkt, geldt deze uitsluiting ook voor persoonlijke aansprakelijkheid van opdrachtnemers, medewerkers, werknemers in loondienst, uitzendkrachten of zelfstandig, tussenpersonen en agenten van JOBLIEBE.

Het is wel te verstaan dat alle vacatures en opdrachten die worden gepubliceerd door onze Corporate Partners; JOBLIEBE is niet aansprakelijk voor de rechtmatigheid of inhoud van deze vacatures en opdrachten, noch voor enige vorm van schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

Overeengekomen wordt dat de huidige stand van de techniek fouten in het programma niet kan uitsluiten, ook al wordt hieraan alle zorg aan besteed. Een ononderbroken, foutloze werking en het volledig verwijderen van programmafouten niet kan worden gegarandeerd.

JOBLIEBE sluit elke garantie voor JOBLIEBE Services en JOBLIEBE Direct of de functionaliteit van haar website uit en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, geschiktheid, betrouwbaarheid, actualiteit of nauwkeurigheid van de inhoud.

Indien de website en/of de functionaliteit van de JOBLIEBE Service en JOBLIEBE Direct is ingeperkt, onderbroken of niet toegankelijk als gevolg van overmacht, staking, uitsluiting, bedrijfsstoring of structurele schade, is JOBLIEBE niet aansprakelijk.

JOBLIEBE is niet aansprakelijk voor het ongeoorloofd, niet-intentioneel verkrijgen van kennis van persoonsgegevens door derden (bijvoorbeeld door ongeoorloofde toegang door 'hacking') of informatie die door de gebruikers zelf aan derden wordt verstrekt, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een wachtwoord.

Houd er rekening mee dat JOBLIEBE niet aansprakelijk is voor enige inhoud verstrekt door u of andere gebruikers van JOBLIEBE Services en JOBLIEBE Direct.

JOBLIEBE is niet aansprakelijk voor schade aan uw computersysteem, of als gevolg van overtredingen of schade veroorzaakt door Corporate Partners.

§ 8 Wijziging van deze voorwaarden

JOBLIEBE behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te herzien, te bewerken of aan te passen.

JOBLIEBE zal u zover mogelijk en tijdig informeren over wijzigingen in deze Voorwaarden.

Indien u niet binnen de gestelde termijn bezwaar maakt tegen wijziging - u dient dit binnen twee weken na ontvangst van de kennisgeving kenbaar te maken - mag JOBLIEBE ervan uit gaan, dat u akkoord gaat met de wijziging.

U dient akkoord te gaan met de meest recente versie van deze Voorwaarden. Mocht u het hiermee niet eens zijn en/of nalaten om uw gebruiksrecht te beëindigen zoals vermeld in artikel 2, dan behoudt JOBLIEBE zich het recht voor om uw registratie te beëindigen. U kunt dan geen gebruik meer maken van JOBLIEBE Services en JOBLIEBE Direct.

§ 9 Aanvullende voorwaarden

JOBLIEBE kan u uitsluiten van verder gebruik van afzonderlijke of alle functies van JOBLIEBE Services en JOBLIEBE Direct of individuele profielen weigeren zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder opgave van redenen.

Mocht u gebruik blijven maken van JOBLIEBE Services en JOBLIEBE Direct met een andere identiteit of mocht u proberen een nieuwe gebruiksrechtelijke relatie met JOBLIEBE aan te gaan, dan behoudt JOBLIEBE zich alle rechten voor om juridische stappen te ondernemen.

U gaat ermee akkoord dat alle communicatie met medewerkers van JOBLIEBE of het management van JOBLIEBE per e-mail plaatsvindt, tenzij de wet anders bepaalt.

De verbintenis tussen u en JOBLIEBE wordt beheerst door Nederlands recht onder uitsluiting van het VN recht inzake de verkoop van goederen, met dien verstande dat de eigendomsrechten van JOBLIEBE worden beschermd door het wereldwijd geldende nationale recht.

Voor zover wettelijk toegestaan, is de enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen, die uit deze overeenkomst voortvloeien gevestigd te Bussum, Nederland.

Indien afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst ongeldig zijn of blijken te zijn, dan heeft dit geen gevolg voor de geldigheid en toepasselijkheid van alle andere bepalingen van deze overeenkomst.

 

Deze versie dateert van: januari 2023

bottom of page